NOVINKY NA DĚLOSTŘELECKÉ TVRZI BOUDA – I ŽELEZNIČNÍ (jaro 2004)

O víkendu 23. – 25. dubna 2004 probíhala na dělostřelecké tvrzi Bouda pracovní akce, při které se ve sbírkách objevilo dost nového. Její součástí byl komplikovaný svoz nových exponátů, který byl bojově nazván „Kulový blesk“. Již v pátek dorazily dva důlní vozíky (nevýklopné hunty) dlouhodobě zapůjčené z hornického muzea OKD na bývalém dole Anselm v Ostravě – Petřkovicích. Tyto vozíky se měly stát součástí expozice věnované nedokončené ražbě nových sálů z přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. V této době Československá lidová armáda uvažovala o využití tvrze Bouda jako velkého skladiště a mělo být vybudováno jedenáct nových skladovacích sálů. Bylo započato s ražbou dvou z nich, ale ani jeden nebyl dokončen. Vzhledem k tomu, že prvním z nich (bráno od vchodového objektu) se dochovaly dobové vzpěry, bylo rozhodnuto využít jich při vybudování výše zmíněné expozice. Dovezené „hunty“ jsou pouze náhradní řešení, protože se na Boudě nikdy nevyskytovaly. Při ražebních pracích se zde využívalo výklopných tzv. kyplor. Jejich shánění teprve probíhá.

V sobotu „Kulový blesk“ pokračoval nakládáním důlních kolejniček, na kterých vozíky budou stát. Kolejničky, vyrobené v Kladně v roce 1900 (kdyby ty mohly vyprávět) sloužily před tím jako proložky skladovaného stavebního materiálu. Před tímto víkendem jsme je měli deponované v Zámrsku (trať 010). Jejich doprava byla spojena s dopravou mnohem důležitějšího exponátu, který byl složen nedaleko ve Slatině u Vysokého Mýta (018). Zde čekal na nakládku pevnostní kanón vz. 44/59, který se podařilo jako vyřazení zakoupit od Armády České republiky. Jedná se o typ kanónu, který byl vyroben v pouhých dvaceti exemplářích jako výzbroj jihomoravských a bratislavských objektů těžkého opevnění v období po druhé světové válce. Vzhledem k tomu, že tyto objekty stály na hranicích s naším „imperialistickým nepřítelem“, byly udržovány v bojeschopném stavu a modernizovány. Předválečná protitanková výzbroj již nestačila na poválečné typy obrněných vozidel, proto byl adaptován kanón ráže 85 mm, používaný na známém typu sovětských tanků T-34, jako pevnostní. Opatření tohoto kousku je husarským kouskem a tvrz Bouda se stala prvním muzeem, který ho vystavuje. Vyřazování armádního materiálu se děje tvrdě tržním způsobem a to i přes mnohé proklamace vysoce postavených hodnostářů na téma předkupních práv atd. Díky tomu mnoho unikátních věcí mizí leckam a českému fanouškovi vojenské historie zbývají oči pro pláč.

Po dopravení toho všeho na Boudu bylo okamžitě využito nově nabytých kolejniček k dopravním úkolům. Vyvstal problém, jak dostat těžké součásti kanónu (zejména hlavně a střílny po schodišti svážnice (viz článek 73) do podzemí. Byla vyrobena dvě improvizovaná kolejová pole a součásti byly položeny na podvozek již dříve vlastněného vozíku. Poté byly hupcukem spouštěny po kolejničkách dolů s tím, že již přejeté pole bylo přenášeno dopředu. Kanón je tedy v podzemí a je již v kompletu vystaven v jednom ze sálu hlavního muničního skladiště (M1).

Poslední zajímavost, která byla v rámci „Kulového blesku“ na Boudu dopravena, je unikátní původní svážnicový vozík (opět viz článek 73), který přes zimu prodělal renovaci.


předcházející článek další článek