Železobetonové kryty pro německé štábní vlaky

Zejména při útoku na SSSR v roce 1941 měla německá armáda používat speciální štábní vlaky, což mělo zajistit větší mobilitu a komfort velení. Proto byly budovány zvláštní kryty vybavené inženýrskými sítěmi, kde se mohl ukrýt celý vlak i s lokomotivou. Kromě adaptace již existujících tunelů byly budovány nové, a to jak pod zemským povrchem, tak na rovné zemi. Jejich profil měl ostře lomený strop, který je měl chránit před účinky bombardování. K jejich příslušenství patřily i objekty zajištující jejich kruhovou obranu proti nepřátelským výsadkům či partyzánským akcím.

Tyto tunely se nacházejí převážně na území Polska. Podobné, ale menší stavby tohoto druhu existovaly pro potřebu chemických závodů "Ascania" ve městech Blachównia Sl. a Kedzierczyn-Kole, ale i v Rakousku a severní Francii. U pobřeží kanálu La Manche se používaly jako úkryty pro dalekonosná železniční děla sloužící k ostřelování Anglie.

Anlage Süd "A" (Strzyžów) - železniční trať Krosno - Rzeszów obchází za nádražím Strzyžów masív Žarnowska góra. V něm byl roku 1940 vybudován 560 m dlouhý tunel o šířce 12,25 m a výšce 9 m. Ten jakoby zkracoval trať pod masívem. Některé prameny uvádějí, že byl průjezdný naskrz, některé, že byl napojen pouze na stanici. Je částečně betonový, částečně cihlový, vybavený přípojkami vody, páry, elektřiny a spojovacích sítí, uzavřený z obou stran pancéřovými vraty, která se dochovala dodnes. Tunel je spojen se dvěma objekty pro technologii podzemní chodbou vedoucí pod veřejnou tratí a místní občané ho využívají ke zkrácení cesty na nádraží.

Anlage Süd "B" (Stepina) - Z tratě Rzeszów - Jaslo u obce Stepina odbočovala vlečka do údolí, na jehož konci byla v letech 1940 - 1941 vybudována výhybna a za ní ve volném terénu tunelu podobný kryt 11,4 m vysoký a 385 m dlouhý. Je vybaven nástupními perony a po levé straně řadou technických místností. Vně tunelu je několik železobetonových objektů sloužících k jeho obraně i jako technické zázemí. Kryt je dnes používán jako záložní depozitář Polské národní banky, areál je oplocen, střežen a vlečka snesena. Okolo pouze vede polní drážka o rozchodu 600 mm.

Anlage Mitte (Konewka a Jelen) - Asi 60 km jihovýchodně od Lodže nedaleko města Spala u obcí Konewka a Jelen byly v letech 1940 - 1941 postaveny obdobné kryty jako ve Stepině ve vzdálenosti asi sedmi kilometrů od sebe. Vybudovala je firma Ascania a tunel v Konewce je 380 a v Jeleni 340 m dlouhý. Šířka obou je 12 - 15 m, výška kolem 11 m. V Jeleni hospodaří místní nadšenci a tunel v Konewce je z jedné strany přístupný. Koleje v obou jsou sneseny.


předcházející článek další článek